No items found.
No items found.
No items found.

Tillbyggnad på Gastelyckan

I utkanten av alla städer finns glest bebyggda områden med små och medelstora industribyggnader, lager och butiker. Husen är till förväxling lika, ofta byggda av enkla material och har ett banalt formspråk. Sådana områden är problematiska på många sätt, men de tycks ändå vara en närmast ofrånkomlig del av stadens natur. Ungefär som bukfetma i medelåldern eller skräp utanför en glasskiosk på sommaren.

Mitt i ett sådant område utanför Lund ligger en av stadens byggfirmor, som ville skapa en tillbyggnad som försöker bryta platsens medelmåttighet. Vi upplevde det som en ärlig önskan att skapa något som är intressant att uppleva både för besökare och anställda.

Lösningen blev en enkel med tydlig placering på tillbyggnaden över hörnet vid entrén. Hela den nya volymen, även fönster och plåtarbeten försågs med reflexblå färg. Utanpå denna har vi monterat en plåtfasad med en laserskuren rastergradient. Fasadens plåtar, som är pulverlackerade i titanfärg, växlar i lutning över en midjelinje. Det skapar en skärm som rör sig tredimensionellt längs vägglivet. Det får också effekten att hörnen löses upp.

Rastrets gradient, den bakomliggande reflexfärgen, det varierande djupet och tillhörande skuggspel och reflektioner gör att byggnaden upplevs mycket olika beroende på tid och väder. Kontorsplatserna på insidan får samtidigt ett visst solskydd. Endast två mallar för skivorna har använts, dessa roteras och vänds för att skapa fasaden, något som kan vara tillfredsställande för den som känner till detta. Byggfirman äger också en mekanisk verkstad, som nu fick möjlighet att visa sina färdigheter.

Plats: Gastelyckan, Lund

Byggår: 2014

Ansvarig arkitekt: Johan Sundberg
Johan Sundberg arkitektur AB, i samarbete med Blasberg Andréasson Arkitekter AB.

Medverkande arkitekter: Mattias Andréasson, Patrik Bengtsson, Staffan Rosvall

Byggmästare: Byggom AB, Lund.

Fotograf: Markus Linderoth (www.dancingcameras.com)

// JS 2015-07-09

Get in touch:
Thank you! Your message has been sent!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Johan Sundberg Arkitektur
Lund, Sweden
+46 (0)46 15 21 21
kontoret@johansundberg.com