No items found.
No items found.
No items found.

Sommarhus T

I den nordöstra delen av Ljunghusen, närmast kanalen, är skogen något glesare och träden lägre. Marken är enbart sand. Här har vi placerat ett sommarhus till en familj med två barn. Huset består av tre huskroppar med ett stort gemensamt svagt sluttande valmat tak med generösa takutsprång i alla riktningar. Stommen är av trä med inslag av stål. Materialvalet är genomgående trä – naturfärgat lärkträ och betsat granvirke i stommen.

Utgångspunkten har varit ett generöst hus med naturkontakt i alla riktningar, stora mått inomhus men ett blygsamt intryck från utsidan. Takutsprånget erbjuder skugga och håller det volymmässiga intrycket lågt med utsträckta horsisontella linjer.

Plats: Ljunghusen

Byggår: 2018

Ansvarig arkitekt: Johan Sundberg

Handläggande arkitekt: Itziar del Río Gómiz

Medverkande arkitekt: Henrik Ålund

Konstruktör: Gustav Svensson (SG Svensson AB)

Byggmästare: Niklas Samberg  Magnus Olofsson (Niklas Samberg AB)

Fotografi:  Markus Linderoth (www.markuslinderoth.com)

Get in touch:
Thank you! Your message has been sent!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Johan Sundberg Arkitektur
Lund, Sweden
+46 (0)46 15 21 21
kontoret@johansundberg.com