No items found.
No items found.
No items found.

Sommarhus Akenine

Det nätta sommarhuset är inkilat i skogen i Beddingestrand vid Skånes sydkust. Tomten ligger på en vall som en gång i tiden utgjorde själva strandlinjen men som nu är övervuxen med skog. På sommaren är det hett. På vintern blåser det friskt och havet brusar. Utsikten öppnar sig mot vattnet i söder och skogen i norr. Byggnaden har placerats som ett stort trädäck som i sin tur vilar på tre längsgående betongbalkar. Huskroppen har utförts med lätta väggar av trä och glas som ger byggnaden en distinkt form och inpassar den i omgivningen. Lite mer sluten mot skogen, och öppen mot havet. Taket kragar ut för att ge en skyddad zon längs med huset, och terrassbjälklaget ser ut att sväva ovanför gräs och sand. Här skapas också en skyddad trädgårdssida. Från insidan bjuds en intagande vy ut över havet och landskapet.

Fasaden är klädd med sibirisk lärkträpanel i olika behandlingar. Träets olika ytor och möten hjälper till att dela in byggnadselementen (väggar, tralldäck, skärmar, kanter, underslag) i tydliga delar. Fasadens yttre sidor är klädda med treskikts lamellskivor, vilket ger ett slätt formspråk och skarpa möten som inte hade varit möjligt med brädor. Under terrassbjälklaget är allt icke-organiskt och tillhör marken. Betongplintar, betongbalkar, trappvangar av knivsmala förzinkade stålplåtar.

Som ägare till det här huset blir man herre över platsens olika kvaliteter med upphöjd utsikt, en vindskyddad skuggig norrsida, terrass och trappor, blåst, regn och sol. Samtidigt underordnar sig byggnaden sig strandlandskapets lätt kuperade terräng. Husets sammansättning och form tar fasta på allt detta och skapar en läsbar ordning utan onödiga åthävor.

Plats: Beddinge strand, Trelleborg

Byggår: 2014

Ansvarig arkitekt: Johan Sundberg

Medverkande arkitekter: Daniel Gerse, Max Germundsson

Konstruktör: Anders Sandgren, Ramböll

Byggmästare: SAWI Byggnads AB i Trelleborg, Bengt Hansson

Inredningssnickerier: Malmö kök & inredning, Andreas Jonsson

Fotograf: Peo Olsson (peoolsson.se)

// JS 2014-12-14

Get in touch:
Thank you! Your message has been sent!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Johan Sundberg Arkitektur
Lund, Sweden
+46 (0)46 15 21 21
kontoret@johansundberg.com