No items found.
No items found.
No items found.

Andrum

I Höör ligger Åkersbergs Stiftsgård, med en historia som sträcker sig till sent 1600-tal. Gården är kraftigt om- och tillbyggd under 1900-talet och har under de senaste 25 åren drivits som en konferensanläggning i Svenska kyrkans regi.

Andrum är placerat i den västra kanten av Åkersbergs inre trädgård. Byggnaden är tänkt att underordna sig det redan byggda och är placerad i sluttningen mot den nedre parken. En pelargång längs innergårdens västra sida bildar byggnadens foajé. Från detta rum sker sedan en vandring ner till en lägre belägen yta som är delvis utgrävd ur branten. I de nedre rummen är det högt i tak och det finns kontakt med naturen på alla sidor.

Andrum innehåller ett antal sammanlänkade rum med olika egenskaper som t ex bad, bastu, regn, vattenfall och ånga. Viloplatser finns utplacerade i byggnaden. Det finns också rum för spa-behandling. En avskild terrass i söder har kontakt med parken.

Byggnaden är utformad med utgångspunkt från sinnliga intryck – ljus, doft och smak, akustik, och beröring. Materialen är betong, natursten, trä och glas som behålls i sin nakna form så långt det är möjligt. Tillsammans bildar de en helhet som ska vara lågmäld och vacker.

Plats:  Höör

Ansvarig Arkitekt: Johan Sundberg, Mattias Andreasson (Blasberg Andreasson Arkitekter)

Handläggande Arkitekt: Henrik Ålund

Konstruktör: Ronny Gerdt, Folke Höst, Lena Löfberg (Tyréns AB)

Konstruktör (prefab):  Ruben Gianolio, Nela Kapic, Lotta Lundin (Prekon i Syd AB)

Entreprenör: Pär Stigborg (Byggom AB)

Byggare: Peter Nilsson

Fotografi:  Peo Olsson (www.peoolsson.se)

Get in touch:
Thank you! Your message has been sent!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Johan Sundberg Arkitektur
Lund, Sweden
+46 (0)46 15 21 21
kontoret@johansundberg.com