No items found.
No items found.
No items found.

Svartbröder

På Kiliansgatan, i kvarteret Svartbröder i Lunds kommun vill stiftelsen bygga ett litet studentboende med åtta lägenheter. Bakom de befintliga äldre husen på tomten, in mot kvarterets mitt, finns en stor gräsyta som gränsar mot en lägre mur i söder och en brandgavel i tre våningar i väster. Lutad mot denna har vi ritat en tegelbyggnad i tre våningar med totalt åtta lägenheter, volymen är trappad för att minska dess upplevda storlek sedd från gatan.

Alla bostäder ges ett rikligt ljusinsläpp och de i sydostligt läge även en privat balkong. Bottenvåningen rymmer utöver två lägenheter även funktionsutrymmen och på gården byggs en glasad paviljong som kan brukas gemensamt.

Plats: Lund

Ansvarig arkitekt: Johan Sundberg

Handläggande arkitekt: Rebecka Peterson, Itziar del Río Gómiz, Staffan Rosvall

Get in touch:
Thank you! Your message has been sent!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Johan Sundberg Arkitektur
Lund, Sweden
+46 (0)46 15 21 21
kontoret@johansundberg.com