No items found.
No items found.
No items found.

Lillstaffan

Förslag till tillbyggnad av S:t Staffans församlingsgård. Församlingsgården ligger placerad i ett lugnt bostadsområde i Staffanstorp med Brågarps kyrka som en av sina närmsta grannar.

Den nya tillbyggnaden är tänkt att ersätta en temporär och friliggande paviljongbyggnad som är placerad i församlingsgårdens trädgård och används som öppen förskola. En given förutsättning har varit att det nya tillägget ska anslutas direkt till den befintliga församlingsgården. Detta för att öka båda byggnadernas användningsmöjligheter och tillgänglighet.

Tillbyggnaden föreslås utföras med fasader av glaserat tegel, med dörrar och fönster av oljad ek och tak av bandtäckt zink.

Plats: Staffanstorp

Ansvarig arkitekt: Johan Sundberg

Medverkande arkitekt: Max Germundsson, Gudmund Bladh, Miruna Gusoaia, Alex Brebeanu

Get in touch:
Thank you! Your message has been sent!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Johan Sundberg Arkitektur
Lund, Sweden
+46 (0)46 15 21 21
kontoret@johansundberg.com