Johan Sundberg Arkitektur AB arbetar med privatbostäder, flerbostadshus, inredningar och specialprojekt. Kunderna finns i hela Sverige.

Kontoret har vuxit ur Johan Sundbergs verksamhet som arkitekt. Allt började 2006 med Villa Bergman Werntoft som från början var ett examensarbete. Detta nominerades sedan till Tidskriften Arkitekturs Debutpris 2007. Därefter har uppdragen blivit många. Kontoret har bland annat blivit utvalt till Wallpaper Architects Directory 2010 som ett av världens mest intressanta unga kontor. Företaget drivs från Lund och Johan har idag flera medverkande arkitekter som tar stort ansvar i det dagliga arbetet. Projekten som byggs blir publicerade över hela världen.

Johan Sundberg undervisar också på Arkitektskolan vid LTH. Flera av kontorets anställda kommer direkt från arkitektutbildningen i Lund.

Vår arkitektur

Att anlita en arkitekt borde vara en självklarhet när man investerar i ett husprojekt. Istället för en standardlösning får man ett verk med en estetisk och funktionell helhet. Arkitektritade hus innebär inte endast en god platsanpassning och bra planlösningar utan vackra byggnader som är laddade med positiva känslor för beställarna. Husen blir dessutom både emotionellt och ekonomiskt allt värdefullare med tiden.

Dialogen med beställaren är en given utgångspunkt till kontorets designprocess. Arkitekten blir en analytiker som försöker få vardagens alla krav att möta både minnen från förr och drömmar om framtiden i en helhetslösning. Tillsammans med våra beställare arbetar vi med projektet från första skiss genom byggprocessen fram till huset är färdigt och inflyttat. På vägen tar vi till skillnad från de flesta andra aktörer i byggbranschen ansvar för helheten.

– Arkitekturprojekt ska tåla att användas på många sätt och genom flera generationer. Därför är det viktigt att ingen del tar överhanden. Arkitekturen är ett medel. Målet är att skapa möjligheter för ett så rikt liv på platsen som möjligt.

”Allt annat än banalt” intervju med Johan Sundberg

Johan Sundberg har inte ett färdigt recept för sin arkitektur. Husen uttrycker kundernas drömmar och behov och dialogen med kunderna är förstås en självklarhet. Samtidigt gäller det att överträffa deras förväntningar. Hur arbetar du?
– Att skapa god arkitektur är som att väva. Vad behöver beställaren just nu och hur ser deras framtidsdrömmar ut? Vi ska också vara känsliga för platsens förutsättningar och ibland, men inte alltid, byggnadstraditionen. Det är som att blåsa liv i en berättelse att fånga livskraften i så många element som möjligt – att ge en unik upplevelse som inte är helt avslutad. En arkitektur med ständigt nya detaljer att upptäcka. Arkitektur handlar i slutänden om att projektera ljus och rum; den ska vara sinnlig – tätt på naturen och genomlyst av solljus.

En stor del av den svenska arkitekturen framhärdar i räta vinklar och rena ytor. Känns det inte ibland som att form är viktigare än funktion?
– En del stirrar sig blinda på att återuppfinna arkitekturen gång på gång. Man vill absolut presentera något som inte setts förut som vore det enbart till för att fångas på bild. Jag vill undvika det banala och skapa hus som upplevs med alla sinnen och som tål att leva i under helt liv. Att utgå från en byggnadstradition som omtolkas till att fungera i vår egen tid och som inspirerar till en arkitektur som inte är helt avslutad utan också ger plats till framtida förändringar. Visst kan jag kalla mig minimalist men för mig innebär det att lyfta fram det väsentliga. Är det inte som att reducera en sås på spisen: att lyfta fram det unika, att inte nödvändigtvis ha med allt?

– Mina hus kan nog upplevas som rätt avskalade vid en första anblick men innehållet får gärna vara brokigt. Jag försöker undvika raka linjer och jag föredrar planlösningar som är lite mer komplexa och kollagemässiga. Att bygga ett hus är ju lite som att skapa en liten stad – det ska fungera både när det är fest och när man vill vara ensam. Alla dessa aspekter ska vävas ihop till en helhet och det är kärnan av vårt uppdrag.

 

en|sv
@